Pascal Buytaert
Eeckbergstraat 51
9170 Sint-Gillis-Waas
Tel/Fax 03 233 11 48
Gsm 0497 534 324

Email info@pascalbuytaert.be
Btw BE 0812.556.231

Kosten en Erelonen

Weet waarvoor u betaalt

Tas

Het is niet gemakkelijk om op voorhand alle kosten in een dossier te voorspellen. Op deze pagina krijgt u echter al een idee van de tarieven die Pascal Buytaert hanteert.

Op die manier heerst er zoveel mogelijk openheid over de financiële kant van de zaak en komt u niet voor verrassingen te staan. Goede afspraken bij een eerste gesprek zijn daarbij uiteraard cruciaal.

De vergoeding valt uiteen in twee delen: de kosten en het ereloon.

Kosten

Er zijn verschillende soorten kosten die verbonden kunnen zijn aan een dossier:

  • Reisonkosten: 0,50 euro/km
  • Brieven: 8 euro (standaard) en 12 euro (aangetekend)
  • Gerechtskosten: dagvaardingskosten, rolrechten...
  • Vaste kosten bij de opening van een dossier (fax, kopieën, telefoon, email...): 50 euro
Ereloon

Het ereloon is afhankelijk van de aard van de zaak en het statuut van de cliënt.

Zo varieert het uurloon van 50 euro (privécliënteel en vzw's) tot 100 euro (complexe en/of dringende dossiers).

Bij bepaalde procedures kan er eventueel ook op voorhand een forfait overeengekomen worden.

Incasso

Bij invordering van onbetaalde facturen lastens handelaars zullen, ongeacht de hoogte van het bedrag, de hoofdsom en interesten toekomen aan de cliënt (bij recuperatie). Het schadebeding en de vergoeding voor de rechtspleging zullen worden aangerekend.