Pascal Buytaert
Eeckbergstraat 51
9170 Sint-Gillis-Waas
Tel/Fax 03 233 11 48
Gsm 0497 534 324

Email info@pascalbuytaert.be
Btw BE 0812.556.231

Vakgebieden en Incasso

Vakgebieden en incasso

Boeken

Hier vindt u een beknopte beschrijving van de vakgebieden van Pascal Buytaert. U kunt echter ook bij hem terecht met vragen of dossiers die verband houden met andere rechtsgebieden. Indien nodig wordt een andere advocaat geraadpleegd, zodat elke zaak met recente kennis van zaken en expertise kan worden behandeld.

Daarnaast kunt u Pascal Buytaert inschakelen voor incasso-opdrachten.

Vakgebieden
  • Familierecht: Onder andere zaken over echtscheidingen, ouderlijk gezag, omgangsrechten met kinderen, procedures van het jeugdrecht, enzovoort.
  • Contracten: Het opstellen van allerhande overeenkomsten zoals huur, koop en verkoop, of andere verbintenissen.
  • Handelsrecht: Voornamelijk betwistingen tussen handelaars.
  • Verkeersrecht: Juridische bijstand voor de politierechtbank.
  • Verzekeringen: Juridische bijstand in discussies over verantwoordelijkheid bij ongevallen en schadeloosstelling.
  • Aansprakelijkheid: Juridische bijstand bij dossiers aangaande allerhande vormen van aansprakelijkheid, onder meer bij bouwproblemen, schadegevallen… Zowel voor particulieren als bedrijven.
  • Huurrecht: Juridische bijstand voor zowel huurders als verhuurders bij geschillen.
  • Jeugdrecht: Zowel juridische bijstand van minderjarigen die zich bevinden in een problematische opvoedingssituatie (POS) als bijstand van minderjarigen die verdacht worden van als misdrijf omschreven feiten (MOF).
  • Sportrecht: Bijstand van sporters (zowel amateurs als professionals) tegenover sportcomitĂ©s in zaken die draaien om schorsingen, rode kaarten en dergelijke. Voornamelijk voetballers.
Incasso
  • Voor alle invorderingen, grote en kleine, kunt u op het kantoor terecht. Concrete afspraken over de kosten worden gemaakt naargelang debiteur een handelaar of een consument is.